+46 (0)70 74 74 137 info@swede-space.se

Om oss

Vi är ett företag som startade 2007 med inriktning på nya produkter som har bra kvalitet, ergonomi och design.

Ergonomi och produktutveckling

Vi vill hjälpa till att skapa en ergonomisk arbetsmiljö. Enligt arbetsmiljöverkets undersökningar gällande kassapersonal finns det brister i arbetsmiljön, när det gäller ergonomin.

Vi utvecklar nya ergonomiska produkter för butiker och kontorsmiljöer.

Tillverkning

Vi säljer egna utvecklade produkter. Produkterna är svensktillverkade med krav på hög kvalitet och lång livslängd.

 

Miljöpolicy

Vi har sedan länge haft som mål att minska miljöpåverkan i tillverkning av våra produkter och tillverkning står under kontroll. Tillverkningsprocessen och de använda materialen, paketeringsmaterial samt transportvalen gör att våra produkter uppfyller höga miljökrav. Våra produkter har lång livslängd, vilket minskar också miljöbelastningen.

Mera information om vår miljöpolicy vänligen kontakta oss

Garanti

Garanti gäller för två år från inköpsdatum.

Garantin gäller inte för skador eller brister som beror på felaktig anslutning, felaktigt handhavande, ovarsam transport, reparations- eller ombyggnadsförsök av icke-auktoriserade personer.

El-kassalåda

Kassalåda öppnad
Kassalåda stängt