+46 (0)70 74 74 137 info@swede-space.se

GDPR

E-postadress är den enda personliga information som Swede Space Design International AB sparar om sina kunder.

Personuppgifterna sparas endast om de behövs för ändamålet, som t.ex. är att skicka information till Swede Space Design International AB:s kunder.

Personuppgifterna skyddas med ett lösenord som endast en person på Swede Space Design International AB har tillgång till.

Informationen sparas lokalt i företaget. Personuppgifterna används endast inom företaget. Nätverket där personuppgifter hanteras skyddas med lösenord och brandvägg. Lösenord ändras en gång i månaden.

Lokaler där personuppgifter lagras skyddas av larm.

Personuppgifter som inte längre behövs för ändamålet raderas inom två månader.

Begäran om information om de registrerade personuppgifterna, skicka ett brev till:

Swede Space Design International AB, Häggvägen 5, 185 39 VAXHOLM, SVERIGE.