+46 (0) 8 22 02 50 & +46 (0)70 74 74 137 info@swede-space.se

GDPR

Mailadress är den enda personuppgiften som Swede Space Design International AB har om sina kunder.

Personuppgiften sparas enbart om det behövs för ändamålet, vilket t.ex. är att skicka information till Swede Space Design International AB:s kunder.

Personuppgifterna skyddas med lösenord som enbart en person hos Swede Space Design International AB har tillgång till. Uppgifterna sparas lokalt i företaget. Personuppgifterna används enbart inom företaget.

Nätverket där personuppgifter hanteras är skyddad med lösenord och brandvägg. Lösenord byts ut en gång i månaden.

Lokal där personuppgifterna förvaras är skyddad med larm.

Personuppgifter som inte behövs mera för ändamålet, makuleras inom två månader.

Begäran att få information om sina registrerade personuppgifter, skicka ett brev till: Swede Space Design International AB, Häggvägen 5, 185 39 VAXHOLM.