+46 (0)70 74 74 137 info@swede-space.se

Om oss

Vi är ett företag som startade 2007 med inriktning på nya produkter som har bra kvalitet, ergonomi och design.

Ergonomi och produktutveckling

Vi vill hjälpa till att skapa en ergonomisk arbetsmiljö. Enligt arbetsmiljöverkets undersökningar gällande kassapersonal finns det brister i arbetsmiljön, när det gäller ergonomin. Se artikel gällande detta.

Vi utvecklar nya ergonomiska produkter för butiker och kontorsmiljöer.

Miljöpolicy

Vi har sedan länge haft som mål att minska miljöpåverkan i tillverkning av våra produkter och tillverkning står under tillsyn. Tillverkningsprocess och de använda materialen, paketeringsmaterial samt transportvalen gör att våra produkter uppfyller höga miljökrav.

Mera information om vår miljöpolicy vänligen kontakta oss

Försäljning

Vi säljer egna utvecklade produkter. Produkterna är svensktillverkade med krav på hög kvalitet och lång livslängd.

Garanti

Garanti gäller för två år från inköpsdatum.

Garantin gäller inte för skador eller brister som beror på felaktig anslutning, felaktigt handhavande, ovarsam transport, reparations- eller ombyggnadsförsök av icke-auktoriserade personer.

Vid garantiärende betalar Swede Space Design Int. AB returfrakten.
Garantianspråk hanteras i Sverige.

El-kassalåda
Kassalåda öppnad
Kassalåda stängt