+46 (0)70 74 74 137 info@swede-space.se

Om oss

Vi är ett företag som startade 2007 med inriktning på nya produkter som har bra kvalitet, ergonomi och design.

Produktutveckling

Vi utvecklar nya ergonomiska produkter för butiker och kontorsmiljöer.

Försäljning

Vi säljer egna utvecklade produkter. Produkterna är svensktillverkade med krav på hög kvalitet och lång livslängd.

Garanti

Garanti gäller för två år från inköpsdatum.

Garantin gäller inte för skador eller brister som beror på felaktig anslutning, felaktigt handhavande, ovarsam transport, reparations- eller ombyggnadsförsök av icke-auktoriserade personer.

Vid garantiärende betalar Swede Space Design Int. AB returfrakten.
Garantianspråk hanteras i Sverige.

El-kassalåda
Kassalåda öppnad
Kassalåda stängt